Наши клиенти са компании в следните икономически отрасли:

1Хранително-вкусова промишленост

4Търговия

7Селско стопанство

10Инвестиционна дейност

2Хлебопроизводство Зърнопроизводство

5Строителство

8Текстилна индустрия

11Шивашка промишленост

3Производство на фуражи

6Хотелиерство

9Машиностроене

12Телекомуникационни технологии