Добре Дошли!

Катя Танева Лунова е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с диплома № 0256. Упражнява одиторска дейност от 1994 год. Одиторската дейност се осъществява чрез търговско дружество „Счетоводно-одиторска кантора-Лунова“ ЕООД и чрез „Одиторска компания Лунова-Узунова“ ООД. Член е на ИДЕС и на Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

Основната дейност на дружествата е одиторски и консултантски услуги, счетоводно отчитане на годишни,междинни и други финансови отчети, икономически анализ и други незабранени от закона дейности.

 

Полезни връзки