Ние предлагаме следните услуги:

  1. Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани отчети съгласно професионалните изисквания на МОС

Счетоводни услуги и обработка на ТРЗ

Независим финансов одит на междинни финансови отчети

 

 

Счетоводни, данъчни и бизнес консултации

 

Одит по проекти и програми на Европейския съюз

 

 

Данъчни услуги